Certificaten van Paulik Stratenmakersbedrijf

VCA

Met de Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers (VCA) kan worden aangetoond dat de veiligheids-, gezondheids- en mileuaspecten tijdens het werk in acht worden genomen. Ook verhoogt deze checklist het veiligheidsbewustzijn van de werknemers.

Daarnaast bieden wij heldere en overzichtelijke offertes en zijn onze consumentenvoorwaarden in overleg met de Consumentenbond en Vereniging Eigen Huis opgesteld. Na ons geleverde werk ontvangt u van ons een garantiecertificaat, voor extra zekerheid.

MKB certificatie

Paul Stratenmakersbedrijf is gecertificeerd volgens de kwaliteitsnorm ISO 9001. Ook is het bedrijf gecertificeerd volgens de veiligheidsnorm VCA**.

Beide certificaties zijn uitgevoerd door het certificatiebureau: MKB Certificatie BV.
Met deze certificaties kan Paulik stratenmakersbedrijf aantonen te werken volgens de hieraan verbonden strikte eisen.

Tevredenheidsverklaring Medemblik

Tevredenheidsverklaring Westfriesgasthuis

Tuin bestraten in de regio Hoorn